Do stworzenia Królowej Olch zainspirowało mnie piękno ćmy księżycowej (Actias luna), pochodzącej z Bliskiego Wschodu, obecnie występującej na terenach Stanów Zjednoczonych i Kanady. Gąsienice tych motyli nocnych żerują głownie na liściach brzóz i olch. Stąd też moja inspiracja została dopełniona balladą Goethego Król Olch, której fragment w swobodnym przekładzie Wisławy Szymborskiej zamieszczam poniżej:
 
– Czy widzisz, mój ojcze, tam tańczą wśród drzew
Srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew?
– O, synku mój, to księżyc tak lśni,
To księżyc tańczy wśród czarnych pni