Powracam na nowo do miejsca, które nieustannie uczy mnie patrzenia na świat.